יזם: מכללה האקדמית בית ברל

אדריכלים:לואי דבוריינסקי ויובל קדמון אדריכלים

מס בנינים
2
מ"ר
5400

הסתיים

מכללת בית ברל

הקמת מבנה אודיטוריום וכיתות לימוד. שיפוץ והרחבת מבנה כיתות ורד.

מכללת בית ברל

מועצה אזורית דרום השרון

בודק...